Av. Çiğdem Akkan doktora öğrenimini başarı ile tamamlamıştır.

Av. Çiğdem Akkan Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda devam eden doktora öğrenimini başarılı bir şekilde tamamlamıştır. 

"Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Bilgi Değişimi" başlıklı ve son derece spesifik bir alanda hazırlamış olduğu doktora tezi ile jüri üyelerinin takdirlerini toplayan Dr. Av. Çiğdem Akkan rekabet hukuku alanındaki mesleki ve akademik çalışmalarına devam edecektir.