Tahkim Hukuku

Akkan Hukuk Bürosu tahkim hukuku alanında özellikle aşağıdaki hizmetleri vermektedir: 

  • Yerli ve uluslararası tahkim sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
  • Ortaya çıkan uyuşmazlıkların yerli ve yabancı tahkim kurullarında takibi ve sonuçlandırılması,
  • Yabancı tahkim kurullarından alınan kararların tanıma ve tenfiz prosedürlerinin takibi,
  • Yerli ve yabancı tahkim kararlarının cebri icra yoluyla infazı.