Şirketler Hukuku


Akkan Hukuk Bürosu'nun şirketler hukuku alanında sunduğu hizmetler özellikle şunlardır: 

 • Şirket kuruluş işlemleri ile şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
 • Aile şirketlerine kurumsallaşma yolunda gerekli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 
 • Şirket yeniden yapılandırmaları, tür değiştirme, birleşme, devralma, tam ve kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi,
 • Şirket birleşme ve devralma işlemlerinde devralınacak şirket yönünden hukuki risk incelemesi yapılarak risk raporu hazırlanması,
 • Şirket ana sözleşme değişiklikleri,
 • Sermaye arttırımı işlemlerinin takibi,
 • Şirket hisse devir işlemleri, özel durumlarda gerekli izinlerin alınması,
 • Genel kurul toplantı evraklarının hazırlanması, denetlenmesi ve genel kurul toplantılarının takibi,
 • Genel kurul iptal davaları, inceleme hakkı ve özel denetçi talepli davalar, yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu davaları, şirket fesih davaları başta olmak üzere şirketler hukuku kapsamına giren tüm davaların takibi,
 • Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma dava ve süreçlerinin takibi,
 • Tasfiye sürecindeki işlemlerin takibi.