İcra ve İflas Hukuku


Akkan Hukuk Bürosu icra ve iflas hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir :

  • İcra takiplerinin açılması ve yürütülmesi,
  • İtirazın iptali ve kaldırılması davaları, imza itirazı davaları, menfi tespit davaları, istihkak davaları, tasarrufun iptali davaları, sıra cetveline itiraz davaları ve ihalenin feshi davalarının takibi,
  • İcra ve İflas Kanunu'ndan kaynaklanan ceza davalarının takibi,
  • İflas davalarının ve iflas sürecinin takibi,
  • İflas erteleme davaları ve iflas erteleme sürecinin takibi.