Uluslararası Ticaret Hukuku

Akkan Hukuk Bürosu uluslararası ticaret alanında özellikle şu hizmetleri vermektedir: 

  • Uluslararası sözleşme görüşmeleri sırasında görüşmelere katılarak gerekli hukuki bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılması, 
  • İhracat sözleşmelerinin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi,
  • İthalat sözleşmelerinin uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi,
  • İhracat ve ithalat sürecinde özellikle teslim sorumluluğu, sigorta, ödeme şekilleri ve taşıma konularından kaynaklanan sorunlarda danışmanlık ve sorunun çözümü konusunda gerekli sürecin yönetilmesi,
  • Uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü konusunda hukuki sürecin gerek mahkemeler gerekse tahkim kurulları nezdinde yürütülerek alınan kararların tanıma ve tenfiz prosedüründen geçtikten sonra infazı.