Deniz Hukuku

Akkan Hukuk Bürosu deniz hukuku alanında özellikle şu alanlarda hizmet vermektedir:

  • Gemi tutuklamaları (haciz, ihtiyati haciz, seferden men, cebri satış)
  • Gemi alım satım sözleşmeleri ile gemilerin sicile tescili ve terkini işlemleri,
  • Mortgage işlemleri,
  • Deniz ticaret hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması süreçlerinin takibi,
  • Deniz ticareti hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların uluslararası alanda çözümü.