Rekabet Hukuku


Akkan Hukuk Bürosu'nun rekabet hukuku alanında sunduğu hizmetler şunlardır: 

  • Rekabet Kurulu nezdinde açılan soruşturmaların takibi,
  • Rekabet hukuku mevzuatına dayalı olarak genel mahkemelerde açılmış olan davaların takibi,
  • Bayilik, acentelik, tek satıcılık sözleşmeleri gibi dağıtım ağı kurulmasına yönelik dikey anlaşmaların rekabet hukuku mevzuatına uygun bir şekilde hazırlanması ve denetlenmesi, 
  • Joint ventures (ortak girişim) anlaşmaları ile çeşitli işbirliklerine yönelik yatay ve dikey anlaşmaların rekabet hukuku mevzuatına uygun olarak hazırlanması ve denetlenmesi,
  • Rekabet hukuku mevzuatı çerçevesinde birleşme ve devralma işlemi niteliğindeki işlemler için Rekabet Kurulu'ndan alınması gereken izin prosedürlerinin takibi, birleşme ve devralma niteliğindeki işlemlerin tamamının yürütülmesi,
  • Rekabet Kurulu'na yapılacak menfi tespit ve bireysel muafiyet başvurularının yapılması, sürecin yürütülmesi.