Enerji Hukuku

Akkan Hukuk Bürosu enerji hukuku alanında özellikle şu konularda hizmet vermektedir:

  • Akaryakıt bayilik sözleşmelerinin hazırlanması ve denetlenmesi,
  • Akaryakıt bayilik sözleşmeleri gereğince intiha haklarının tesisi ve işlemlerin takibi,
  • EPDK nezdinde yazışma ve izin prosrdürlerinin yürütülmesi,
  • Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin birleşmesi, hisselerin tamamen veya kısmen devri konularında gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin takibi.