Av. Dr. Çiğdem AKKAN, "Arabulucu" olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Av. Dr. Çiğdem AKKAN, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı nezdinde tutulan Arabulucular Siciline kayıtlı arabulucu olarak hizmet vermeye başlamıştır.