Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12.03.2022 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Başvuru için son gün 31.05.2023 (bu tarih dâhil)'tür. İlgili link için tıklayınız: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf