İCRA İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7445 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI.

İcra İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7445 sayılı Kanun 5 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yayınlanan torba yasa ile getirilen değişiklikler arasında; konut hacizlerine ilişkin yeni düzenlemeler ile dava şartı arabuluculuk kapsamını genişleten düzenlemeler özellikle dikkat çekmekte olup tam metin için bkz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230405-3.htm