OHAL İLAN EDİLEN İLLERİMİZDE YARGI SÜRELERİ DURDURULDU.

OHAL ilen edilen illerimizde yargı sürelerinin 06.02.2023 itibariyle 06.04.2023 tarihine kadar durdurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 11.02.2023 tarihli 32101 sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer basımında yayınlanmıştır. 

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi aşağıdaki linktedir:

 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211M1-1.pdf