Tetra Laval Holding - Finance SA hakkında soruşturma açıldı

Tetra Laval Holding & Finance SA’nın, rakipleri üzerinde dışlayıcı eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında hakim durumunu kötüye kullandığı iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

 

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 29.12.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Tetra Laval Holding & Finance SA hakkında soruşturma açılmasına, 22-57/904-M sayı ile karar verdi.


https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/tetra-laval-holding-finance-sa-hakkinda--e41f58cd5b96ed11a2110050568520f2